کل محصولات

1-50 از 641

گوجه

1کیلوگرم±100گرم
174,000ریال

سیب زرد

1کیلوگرم±100گرم
408,000ریال
690,000ریال
598,000ریال
219,000ریال
368,000ریال

پیاز زرد

1کیلوگرم±100گرم
213,000ریال
- 5 %
2,825,300ریال
2,974,000ریال
282,000ریال
1,265,000ریال
305,000ریال
- 28 %
65,000ریال
90,000ریال
- 5 %
203,000ریال
214,000ریال
598,000ریال
886,000ریال
228,000ریال
220,000ریال
862,500ریال
103,500ریال
178,500ریال

بادمجان دلمه

1کیلوگرم±100گرم
174,000ریال

لیمو شیرین

500گرم±50گرم
165,000ریال
343,000ریال

سیب زمینی اقتصادی

1کیلوگرم±100گرم
114,000ریال
287,500ریال
598,000ریال

سیب زمینی درجه2

1کیلوگرم±100گرم
105,000ریال
96,000ریال

کلم سفید

2کیلوگرم±100گرم
122,000ریال

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
105,000ریال
- 5 %
564,000ریال
594,000ریال
190,000ریال
655,500ریال
747,500ریال
228,000ریال

کلم قرمز

1کیلوگرم±100گرم
73,000ریال
- 9 %
382,000ریال
420,000ریال
1,265,000ریال
- 10 %
659,000ریال
732,000ریال
- 10 %
555,000ریال
615,860ریال
575,000ریال
356,500ریال
287,500ریال
678,500ریال
391,000ریال
386,000ریال
- 6 %
85,000ریال
90,000ریال
678,500ریال
249,000ریال
330,000ریال
333,000ریال

اپلیکیشن بازرگام

شما هم اکنون میتوانید اپلیکیشن بازرگام را از طریق لینک های زیر دریافت کنید